32212622 - 32234827
قاصد

کارگاه اموزشی توجیهی فوتبال و زبان انگلیسی

1398/11/13

4:00 PM

دسته بندی رویداد : اخبار جدید زبانسرا


کارگاه توجیهی اموزشی اهمیت و جایگاه یادگیری زبان در ورزش فوتبال با حضور میهمانان ویزه در سالن زبانسرا برگزار میگردد.

تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 98

مکان سالن زبانسرای گفتمان 

جهت ثبت نام و حضور رایگان در این کارگاه با شماره های 32212622  - 32234827 تماس حاصل فرمایید.

لازم به ذکر است که ظرفیت شرکت کنندگان در این کارگاه محدود میباشد.


تعویض قالب

انتخاب رنگ