32212622 - 32234827
قاصد

کلاس های آنلاین

1399/04/24

7:17 PM

دسته بندی رویداد : اخبار جدید زبانسرا


به اطلاع میرساند از شنبه  مورخ 99/4/21 کلاسهای آنلاین آموزشگاه زبانسرای گفتمان تشکیل خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه شکل گیری کلاس ها و ثبت نام با زبانسرا تماس بگیرید.


تعویض قالب

انتخاب رنگ